Обезопасихме площадките на ОДЗ „Пролет“ с.Мусомище и сега децата могат да играят без да се притесняват родителите им от „лошо падане“.
Поздравяваме екипа на детската градина и също благодарим за възможността да се включим в проекта.
Весела и безопасна игра,дечица!
Доставка и монтаж на детски площадки и ударопоглъщащи настилки от SBR и EPDM гранули